Internaten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de internen en van hun omgeving. Ze mogen geen eilanden zijn waarnaar ouders hun kinderen sturen, maar open instellingen die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het algemene welzijn van de gemeenschap.

Daarom voorzien wij de volgende contacten met de ouders van onze internen:

  • het internaatsrapport is een schriftelijk communicatiemiddel tussen de ouders en de school.

  • dringende mededelingen of ernstige problemen worden overgebracht via briefwisseling, mail of worden telefonisch besproken.

  • een drietal keer per schooljaar worden alle ouders uitgenodigd op het oudercontact.

  • elke vrijdag, na de lessen en tot 17u30 is er opvang voorzien.

  • verder kunnen er op andere dagen en uren steeds afspraken gemaakt worden met de beheerder of de opvoeders.

En natuurlijk staan onze opvoeders paraat voor een babbel wanneer ze worden opgepikt op het einde van de week.