Om ervoor te zorgen dat onze internen hun taken en toetsen niet vergeten, worden er op het internaat dagelijks twee verplichte studies voorzien. In functie van de resultaten op het rapport, of in samenspraak met de ouders, kan het opvoedersteam andere studieregelingen voorzien!

De beheerder en de opvoeders controleren de rapporten zodat zij het studieverloop van de internen op de voet kunnen volgen en begeleiden waar nodig.

Goede resultaten en een aangename omgeving ...

dat willen we allemaal!

Rust en stiptheid zijn tijdens de studie belangrijk voor een goede werking en goede resultaten. Overtreding van dit principe zal dan ook niet geduld worden.

De studie verloopt op de volgende manier:

Tijdens de verplichte avondstudie wordt er van iedereen algemene stilte vereist.

Tijdens deze studieperiode:

 • worden de agenda's van elke intern nagekeken.

 • heeft elke intern de mogelijkheid om de taken en toetsen voor de volgende dag voor te bereiden.

 • ziet de opvoeder er op toe dat alle taken gemaakt en alle lessen gestudeerd worden.

 • kunnen de internen hulp krijgen indien ze problemen hebben met de leerstof.

 • wordt er extra aandacht besteed aan vakken waarmee de intern het moeilijk heeft.

 • worden de te kennen lessen opgevraagd.

 • kunnen de internen gebruik maken van de bibliotheek, PC en internet.

Omdat iedereen het recht heeft zijn studietijd zo goed mogelijk te gebruiken, moeten volgende afspraken worden nageleefd:

 • afspraken worden vóór de studie gemaakt.

 • iedereen is op tijd in de studiezaal of op zijn kamer.

 • er wordt niet heen en weer gelopen.

 • internet mag gebruikt worden, als de leerlingen de volgende afspraken volgen:

  • de computer wordt alleen gebruikt om taken en toetsen voor te bereiden.

  • er op voorhand toelating gevraagd werd aan de opvoeder.