Om ervoor te zorgen dat onze internen hun taken en toetsen niet vergeten, worden er op het internaat dagelijks twee verplichte studies voorzien. In functie van de resultaten op het rapport, of in samenspraak met de ouders, kan het opvoedersteam andere studieregelingen voorzien!

De beheerder en de opvoeders controleren de rapporten zodat zij het studieverloop van de internen op de voet kunnen volgen en begeleiden waar nodig.

Goede resultaten en een aangename omgeving ...

dat willen we allemaal!

Rust en stiptheid zijn tijdens de studie belangrijk voor een goede werking en goede resultaten. Overtreding van dit principe zal dan ook niet geduld worden.

De studie verloopt op de volgende manier:

Uur
Welke leerling
Studiesoort
17.00u. tot 17.45u.
Alle leerlingen
Gemeenschappelijke studie in een studiezaal onder begeleiding van een opvoeder
19.30u. tot 20.30u.
Alle leerlingen met 1 tekort of minder op hun laatste rapport
Individuele studie op hun kamer
19.30u. tot 20.30u.
Alle leerlingen met meer dan 1 tekort op hun laatste rapport
Gemeenschappelijke studie in een studiezaal onder begeleiding van een opvoeder

Tijdens de verplichte avondstudie wordt er van iedereen algemene stilte vereist.

Tijdens deze studieperiode:

 • worden de agenda's van elke intern nagekeken.

 • heeft elke intern de mogelijkheid om de taken en toetsen voor de volgende dag voor te bereiden.

 • ziet de opvoeder er op toe dat alle taken gemaakt en alle lessen gestudeerd worden.

 • kunnen de internen hulp krijgen indien ze problemen hebben met de leerstof.

 • wordt er extra aandacht besteed aan vakken waarmee de intern het moeilijk heeft.

 • worden de te kennen lessen opgevraagd.

 • kunnen de internen gebruik maken van de bibliotheek, PC en internet.

Tijdens de studie gelden volgende regels omtrent GSM-gebruik:

 • Gsm’s worden niet gebruikt, indien deze gebruikt wordt zal de gsm tot 21.00u in bewaring worden genomen. Muziek beluisteren overeenkomstig studiereglement is toegestaan​.

 • Indien de internen cursussen studeren op hun GSM kan dit.  Bij misbruik wordt de gsm in bewaring genomen tot 21u.

Muziek luisteren is toegestaan mits:

 • Goeie studiehouding

 • Aan het werk voor school

 • Tijdig in de studie

 • Geen misbruik van de gsm/playlist

Omdat iedereen het recht heeft zijn studietijd zo goed mogelijk te gebruiken, moeten volgende afspraken worden nageleefd:

 • afspraken worden vóór de studie gemaakt.

 • iedereen is op tijd in de studiezaal of op zijn kamer.

 • er wordt niet heen en weer gelopen.

 • internet mag gebruikt worden, als de leerlingen de volgende afspraken volgen:

  • de computer wordt alleen gebruikt om taken en toetsen voor te bereiden.

  • er op voorhand toelating gevraagd werd aan de opvoeder.