Uur
Activteit
7u.
Douches open. Mogelijkheid om vanaf nu te douchen. Internen krijgen devices terug.
7.30u.
Opstaan (met het belsignaal) en klaarmaken.
7.50u.
De leerlingen kunnen naar het ontbijt vertrekken.
8.10u.
Alle leerlingen zijn aan het ontbijt.
8.30u.
Alle leerlingen worden op de speelplaats van de school verwacht. Het internaat is gesloten.
8u40u.
Aanvang van de lessen. In geval van ziekte dient men de opvoeder te verwittigen. Leerlingen die het 1ste lesuur geen les hebben gaan naar de studiezaal van de school waar opvang voorzien is.
12.10u.
Het verplicht warm middagmaal in de refter.
15.40u.
Alle leerlingen die gedaan hebben met school worden direct verwacht in de refter voor een drankje en een hapje. 10 minuten na het beëindigen van de lessen moet iedereen op het internaat aanwezig zijn. Men blijft in geen geval op de speelplaats rondhangen.
16u.
De leerlingen kunnen naar boven gaan voor het vrij moment. Ze kunnen gaan douchen, ontspannen en zich klaarmaken voor de studie.
16.40u.
De leerlingen die een 8ste lesuur hebben komen onmiddellijk naar het internaat voor een hapje, drankje en maken zich klaar voor de studie.
17u.
De eerste studie begint. Alle leerlingen zijn verplicht om naar de gemeenschappelijke studie te komen, waar hun agenda wordt gecontroleerd en er gewerkt wordt aan taken en toetsen voor de komende 3 dagen.
17.45u.
De studie is gedaan en we gaan naar de refter voor het avondeten.
18.15u.
Wanneer de opvoeders toestemming geven, mogen de leerlingen vertrekken en zich ontspannen. Ze kunnen ook onder begeleiding naar de sporthal tot 19u.
19.30u.
De tweede studie begint. Leerlingen met één tekort of minder mogen op hun kamer studeren (met controle. Leerlingen met meer dan één tekort moeten opnieuw naar de gemeenschappelijke studie.
20.30u.
De studie is gedaan. De leerlingen zijn opnieuw vrij op het internaat. Ideaal voor een late douche.
21u.
9-uurtje in de bar. De leerlingen mogen niet meer op het domein rondlopen en moeten binnenblijven.
21.30u.
Bedtijd voor de leerlingen van de middenschool. Om 22u. moeten hun lichten uit.
21.45u.
Devices van de leerlingen van de eerste graad worden in bewaring genomen. Deze worden teruggeven de volgende ochtend om 7u.
22u.
Bedtijd voor de 3de & 4de jaars. Om 22.30u. moeten de lichten uit.
22.30u.
Bedtijd voor de 5de, 6de & 7de jaars.