Wat moet je weten?


Het internaat van de Campus Wemmel stelt internaatkamers ter beschikking voor de leerlingen van het secundair onderwijs. De intern die wenst gebruik te maken van een internaatkamer schrijft zich in via het daartoe bestemde inschrijvingsformulier, dat correct en duidelijk wordt ingevuld en ondertekend is door de ouders of de voogd. Door de inschrijving verklaren de intern en de ouders/voogd zich akkoord met het intern huishoudelijk reglement waarvan hij/zij een kopie ontvangt. Een weekverblijf in het internaat begint op maandagochtend 7.45u. en eindigt op vrijdagavond om 17.30u. Gedurende dit weekverblijf trachten wij met z'n allen de slogan "je tweede thuis" in de praktijk om te zetten. Beheerder, opvoeders en internen werken samen aan een gezellig, maar ook gestructureerd verblijf, waarin op een evenwichtige manier aandacht besteed wordt aan studie, ontspanning, samenleven in gemeenschap en het ontplooien van de individuele persoonlijkheid. De opvoeder mag je daarbij beschouwen als een "coach". Iemand die je een hele week lang bijstaat, die luistert naar je vragen en problemen. Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op € 280 per maand per intern x 10 maanden = € 2800. Met de bepaling van dit forfaitair kostgeld werd rekening gehouden met de schoolvrije dagen, schoolvakanties en dagen waarop het internaat gesloten is. De betalingen gebeuren maandelijks op basis van een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na ontvangst. Dit kostgeld omvat: - verwarming, elektriciteit, water van een 1- of 2-persoonskamer - onderhoud van de kamer (1 poetsbeurt per week, kleine herstellingen excl. schadegevallen ...) - ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal, avondsnack ... - vervoer naar uitstappen (2 à 3 maal per maand) - inkomgelden bij woensdagnamiddagactiviteiten (2 à 3 maal per maand) - internetgebruik (voor schooldoeleinden binnen bepaalde periodes)
Wanneer kan je je inschrijven?


Wanneer je van plan bent om op onze Campus op het internaat te komen ben je van harte welkom. Inschrijven kan tijdens de geplande periode in juli en augustus of op afspraak. Ben je geen achttien dan kom je met je ouders of voogd. Breng zeker je identiteitskaart, siskaart en je eindresultaat van je vorige school mee. Je kan inschrijven op volgende momenten: - Iedere schooldag tijdens de schooluren : 8.40u. tot 15.40u. - Vanaf 1 juli tot 6 juli
(uren te raadplegen op de website) - Vanaf 16 augustus tot 31 augustus
(uren te raadplegen op de website) - Na telefonische afspraak: 02/451.21.53
Wat moet ik meebrengen?


- Een kopie van identiteitskaart van de ouders en van uw zoon/dochter. - 2 kleefbriefjes van de mutualiteit. - Een pasfoto van uw zoon/dochter. - Kopie van het rapport van vorige school/schooljaar. - Medische gegevens en overzicht van de eventueel te nemen medicatie. - Documenten nodig om medisch dossier in te vullen. - Een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat te betalen.
Hoeveel kost het internaat?


De inschrijving is pas geldig na betaling van een waarborg ten bedrage van € 300 & na ondertekening van de beheerder van dit inschrijvingsdossier

Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op € 280 per maand x 10 maanden = € 2800

Wat zit in dit forfaitair kostgeld inbegrepen : Verwarming, elektriciteit, water van een 1 of 2 persoonskamer, Onderhoud van de kamer (1 poetsbeurt per week, kleine herstellingen excl. schadegevallen,…) ,Ontbijt, middagmaal, avondmaal, vieruurtje, avondsnack,….,Vervoer naar uitstappen , Inkomgelden bij woensdagmiddagactiviteiten, Internetgebruik (enkel voor schooldoeleinden binnen bepaalde periodes)

Wat zit niet inbegrepen in dit forfaitair kostgeld : Opruim van kamer (kledij, bureel, schoenen,…), Extra vergoeding voor 2 daagse (1 x per schooljaar : bus & inkom) (richtprijs : € 50), Schadegevallen aan de infrastructuur van het internaat

Verrekeningen in min gebeuren in december en juni ! : Vanaf 5 dagen opeenvolgende ziekte op basis van het doktersattest wordt 15 € in mindering gebracht per dag ziekte, bij uitsluiting uit de school of internaat van meer dan 5 opeenvolgende dagen wordt 15 € in mindering gebracht per dag afwezigheid, stagedagen worden per dag afwezigheid 15 € in mindering gebracht (wanneer er geen overnachting is of effectieve afwezigheid)

Er zijn GEEN verrekeningen op dit forfaitair kostgeld : wegens een tuchtmaatregel op het internaat of school bij minder dan 5 opeenvolgende dagen uitsluiting, wanneer de intern niet meegaat op activiteit, wanneer de intern zijn maaltijd niet consumeert , wanneer de intern naar huis gaat studeren tijdens de examens, wanneer de intern naar huis gaat tijdens de deliberatieperiode

Voorlopig kunnen we geen bezoek ontvangen op het internaat. Maar we voorzien video-gesprekken met iedereen die geïnteresseerd is om meer informatie te ontvangen over het internaat. Vul dit formulier in, en we contacteren je telefonisch of via een online info-sessie.

 

Of stuur ons een mailtje: 

kris.baten@campuswemmel.be