top of page

Maart-update

Beste ouder,


Hierbij nog wat nieuws/opmerkingen van het internaat.


E-mail verificatie

We merken op dat sommige ouders hun mail ter verificatie nog niet bevestigd hebben. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat jullie alle mails ontvangen.

Ik stuur dus nogmaals een mail ter verificatie door (aan diegenen die nog niet bevestigd hebben). Gelieve deze te bevestigen. Deze kan ook in je SPAM terecht komen.


Waarborg sleutel

De waarborg van de sleutel wordt enkel teruggegeven van het lopende schooljaar. Voor oude sleutels betalen wij geen waarborg terug vermits wij ondertussen zelf de sleutel hebben moeten laten bijmaken.


Inschrijvingen voor activiteit

Internen die zich inschrijven voor een activiteit moeten ook meegaan op activiteit. Het is niet de bedoeling om het laatste moment nog af te zeggen vermits op dat moment het vervoer al geregeld is en de tickets al gekocht zijn.

Dit is in het belang van iedereen en om onnodige kosten tegen te gaan. De activiteiten zijn niet altijd goedkoop en het is dan spijtig om dit te moeten betalen.


Oudercontact

Het volgende oudercontact zal doorgaan op vrijdag 24 maart '23. Noteer dit alvast in jullie agenda. Uitnodiging volgt nog.


Privacy van het internaat

Wij vragen aan U om de privacy van het internaat te respecteren. Indien U naar het internaat komt dan gebeurt dit na afspraak met de opvoeder. Dit zowel om vergeten zaken te brengen alsook voor een overleg met een opvoeder.

Het is niet de bedoeling dat de opvoeders en internen gestoord worden tijdens hun activiteit/studie/toezicht.

Wanneer er zaken besproken moeten worden met een opvoeder dan vraagt U dit op voorhand aan zodat we dit kunnen inplannen op een tijdstip dat er voldoende opvoeders aanwezig zijn.

Dank voor jullie begrip hiervoor.


Met vriendelijke groeten,


Het internaatsteam

Comments


bottom of page