top of page
Logo-Int-Aut.png
Over ons internaat

Zondagdienst

Op zondag (of de dag voordat de lessen beginnen) kunnen internen van 20u00 tot 21u30 binnenkomen op internaat, en hun wekelijks verblijf een avond vroeger beginnen. Daarvoor wordt een supplement gevraagd van € 10 per zondag, en moet per semester worden aangevraagd en betaald.

 

Er kan niet op uitzonderlijke / afwisselende basis gebruik worden gemaakt van de zondagdienst. 

Over ons internaat

Het internaat maakt deel uit van Campus Wemmel en biedt een thuis aan leerlingen die wegens verschillende omstandigheden na de lessen niet naar huis kunnen. Een weekverblijf op internaat is iets unieks, al zou men dat misschien niet zo meteen denken.

Het staat synoniem voor groepsgeest, teamverband, samenwerking en samenhorigheid, zowel tijdens de studie, in de refter, als tijdens de ontspanning. Wie met een open geest naar het internaat komt, ziet inderdaad een nieuwe boeiende wereld voor zich opengaan. Eén voorwaarde om te slagen: je moet er constructief aan meewerken, je openstellen voor ideeën van anderen en elementaire afspraken aanvaarden.

Op die manier maken we er niet alleen een boeiend verblijf van, waaraan men later nog met veel plezier zal terugdenken, maar ook de studieresultaten zullen ongetwijfeld verbeteren. Kortom, je meet je hier een belangrijk stuk van je vorming tot volwassene aan.

Aan dit alles willen wij, beheerder en opvoeders, ten volle meewerken. Samen maken wij er hier een "tweede thuis" van. Jongeren helpen in hun vorming tot "volwassen worden" is onze opdracht. Dit geldt niet alleen voor het begeleiden van je studies, maar vooral in het verbreden van je persoonlijkheid.

Onze opdracht bestaat erin gezamenlijk te werken aan onderwerpen als:

 • Zelfstandigheid

 • Mondigheid

 • Creativiteit

 • Zelfdiscipline

 • Openheid van geest

 • Bereidheid tot samenwerking

 • Waardering en respect opbrengen voor anderen

Studiebegeleiding

Om ervoor te zorgen dat onze internen hun taken en toetsen niet vergeten, worden er op het internaat dagelijks twee verplichte studies voorzien. In functie van de resultaten op het rapport, of in samenspraak met de ouders, kan het opvoedersteam andere studieregelingen voorzien!

De beheerder en de opvoeders controleren de rapporten zodat zij het studieverloop van de internen op de voet kunnen volgen en begeleiden waar nodig.

Goede resultaten en een aangename omgeving ...

dat willen we allemaal!

Rust en stiptheid zijn tijdens de studie belangrijk voor een goede werking en goede resultaten. Overtreding van dit principe zal dan ook niet geduld worden.

De studie verloopt op de volgende manier:

Uur
Studiesoort
Welke leerlingen
17u00 tot
17u45
Gemeenschappelijke studie in een studiezaal onder begeleiding van een opvoeder
Alle leerlingen
19u30 tot
20u30
Individuele studie op hun kamer
Alle leerlingen met 1 tekort of minder op hun laatste rapport
19u30 tot
20u30
Gemeenschappelijke studie in een studiezaal onder begeleiding van een opvoeder
Alle leerlingen met meer dan 1 tekort op hun laatste rapport

Tijdens de verplichte avondstudie wordt er van iedereen algemene stilte vereist.

Tijdens deze studieperiode:

 • worden de agenda's van elke intern nagekeken.

 • heeft elke intern de mogelijkheid om de taken en toetsen voor de volgende dag voor te bereiden.

 • ziet de opvoeder er op toe dat alle taken gemaakt en alle lessen gestudeerd worden.

 • kunnen de internen hulp krijgen indien ze problemen hebben met de leerstof.

 • wordt er extra aandacht besteed aan vakken waarmee de intern het moeilijk heeft.

 • worden de te kennen lessen opgevraagd.

 • kunnen de internen gebruik maken van de bibliotheek, PC en internet.

Tijdens de studie gelden volgende regels omtrent GSM-gebruik:

 • Gsm’s worden niet gebruikt, indien deze gebruikt wordt zal de gsm tot 21.00u in bewaring worden genomen. Muziek beluisteren overeenkomstig studiereglement is toegestaan​.

 • Indien de internen cursussen studeren op hun GSM kan dit.  Bij misbruik wordt de gsm in bewaring genomen tot 21u.

​​

Muziek luisteren is toegestaan mits:

 • Goeie studiehouding

 • Aan het werk voor school

 • Tijdig in de studie

 • Geen misbruik van de gsm/playlist

Omdat iedereen het recht heeft zijn studietijd zo goed mogelijk te gebruiken, moeten volgende afspraken worden nageleefd:

 • afspraken worden vóór de studie gemaakt.

 • iedereen is op tijd in de studiezaal of op zijn kamer.

 • er wordt niet heen en weer gelopen.

 • internet mag gebruikt worden, als de leerlingen de volgende afspraken volgen:

  • de computer wordt alleen gebruikt om taken en toetsen voor te bereiden.

  • er op voorhand toelating gevraagd werd aan de opvoeder.

Onze dagindeling

Uur
Activiteit
7u00
Vrije tijd voor een douche.
7u30
Opstaan (met het belsignaal) en klaarmaken.
7u50
De leerlingen kunnen naar het ontbijt vertrekken.
8u20
Alle leerlingen zijn aan het ontbijt.
8u30
Alle leerlingen worden op school verwacht. Het internaat is gesloten.
8u40
Aanvang van de lessen. In geval van ziekte dient men de opvoeder te verwittigen. Leerlingen die het eerste lesuur geen les hebben, worden opgevangen op school.
12u10
Het verplicht warm middagmaal in de refter.
15u45
Alle leerlingen die gedaan hebben met school worden direct verwacht op het internaat voor een drankje en een hapje. 10 minuten na het beëindigen van de lessen moet iedereen op het internaat aanwezig zijn. Men blijft in geen geval op de speelplaats rondhangen.
16u35
De leerlingen die een 8ste lesuur hebben komen onmiddellijk naar het internaat voor een hapje, drankje en maken zich klaar voor de studie.
17u00
De eerste studie begint. Alle leerlingen zijn verplicht om naar de gemeenschappelijke studie te komen, waar hun agenda wordt gecontroleerd en er gewerkt wordt aan taken en toetsen voor de komende 3 dagen.
17u45
De studie is gedaan en we gaan naar de refter voor het avondeten. 
18u15
Wanneer de opvoeders toestemming geven, mogen de leerlingen vertrekken en zich ontspannen. Ze kunnen ook onder begeleiding naar de sporthal tot 19u.
19u30
De tweede studie begint. Leerlingen met één tekort of minder mogen op hun kamer studeren (met controle. Leerlingen met meer dan één tekort moeten opnieuw naar de gemeenschappelijke studie.
20u30
De studie is gedaan. De leerlingen zijn opnieuw vrij op het internaat. Ideaal voor een late douche.
21u
9-uurtje in de bar. De leerlingen mogen niet meer op het domein rondlopen en moeten binnenblijven.
21u30
Bedtijd voor de leerlingen van de eerste graad. De leerlingen geven ook hun devices af. Om 22u. moeten hun lichten uit.
22u
Bedtijd voor de 3de & 4de jaars. Om 22.30u. moeten de lichten uit.
22u30
Bedtijd voor de 5de, 6de & 7de jaars.
Studiebegeleiding
Dagindeling
64824958_1657787607699321_5092661869554958336_o_edited.jpg
62057152_1643702862441129_1383150147017375744_n_edited.jpg
fbasteyns-8819_edited.jpg
fbasteyns-8841.jpg
51231883_1546246055520144_2944021496667832320_n_edited.jpg
59953540_1618831821594900_5513473823095128064_o_edited.jpg
Zondagdienst
bottom of page