Het internaat maakt deel uit van Campus Wemmel en biedt een thuis aan leerlingen die wegens verschillende omstandigheden na de lessen niet naar huis kunnen. Een weekverblijf op internaat is iets unieks, al zou men dat misschien niet zo meteen denken.

Het staat synoniem voor groepsgeest, teamverband, samenwerking en samenhorigheid, zowel tijdens de studie, in de refter, als tijdens de ontspanning. Wie met een open geest naar het internaat komt, ziet inderdaad een nieuwe boeiende wereld voor zich opengaan. Eén voorwaarde om te slagen: je moet er constructief aan meewerken, je openstellen voor ideeën van anderen en elementaire afspraken aanvaarden.

Op die manier maken we er niet alleen een boeiend verblijf van, waaraan men later nog met veel plezier zal terugdenken, maar ook de studieresultaten zullen ongetwijfeld verbeteren. Kortom, je meet je hier een belangrijk stuk van je vorming tot volwassene aan.

Aan dit alles willen wij, beheerder en opvoeders, ten volle meewerken. Samen maken wij er hier een "tweede thuis" van. Jongeren helpen in hun vorming tot "volwassen worden" is onze opdracht. Dit geldt niet alleen voor het begeleiden van je studies, maar vooral in het verbreden van je persoonlijkheid.

Onze opdracht bestaat erin gezamenlijk te werken aan onderwerpen als:

  • Zelfstandigheid

  • Mondigheid

  • Creativiteit

  • Zelfdiscipline

  • Openheid van geest

  • Bereidheid tot samenwerking

  • Waardering en respect opbrengen voor anderen